Pokrajinski muzej Celje

October 18, 2018
Celje

Pokrajinski muzej Celje stoji v slikovitem starem delu Celja ob Savinji in v svojih prostorih že od leta 1882 evidentira, zbira, hrani in razstavlja kulturno dediščino Celja in celjske regije. Razstavljene stalne zbirke nudijo obiskovalcu enkratno možnost “sprehoda skozi čas”.

V drugi polovici 19. stoletja je zavest o pomenu kulturne dediščine za podobo mesta Celja porasla. Osveščeni posamezniki so želeli preprečiti odtekanje številnih, zlasti arheoloških eksponatov v graški Joanneum, osrednjo kulturno ustanovo na tedanjem Štajerskem. 1. maja 1882 so v Celju odprli Mestni muzej Celje, ki je do leta 1946 deloval pod okriljem Muzejskega društva Celje.

Poleg lapidarija z antičnimi arheološkimi najdbami je imel muzej še prirodoslovni oddelek in zgodovinski oddelek, razdeljen na tri pododdelke z eksponati iz predrimskega obdobja, rimskega obdobja in obdobja iz srednjega in novega veka. Povsem sodoben je bil tretji oddelek z zbirko sočasnih industrijskih izdelkov. Prvi vodnik po zbirkah Mestnega muzeja Celje je izšel leta 1889.

Prva svetovna vojna in prehod iz Habsburške monarhije v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Jugoslavijo) sta delo muzeja začasno zavrli. Obnovljene zbirke so bile odprte za javnost leta 1925. Obdobje med obema vojnama so zaznamovale arheološke najdbe Srečka Brodarja iz Potočke zijalke, ki pa so bile v veliki meri uničene med bombnim napadom v času druge svetovne vojne.

Leta 1946 je Mestni muzej Celje postal profesionalna institucija. Muzej so premestili v Staro grofijo. Strokovno usposobljeno osebje in novi razstavni prostori so omogočili, da je mestni muzej prerasel v kompleksno regionalno muzejsko inštitucijo in se leta 1966 utemeljeno preimenoval v Pokrajinski muzej Celje.

Iz oddelka Narodnoosvobodilne fronte, ki je deloval v okrilju Mestnega muzeja Celje, se je leta 1963 osamosvojil Muzej revolucije Celje (danes Muzej novejše zgodovine Celje). Arhivsko gradivo, ki se je tudi hranilo v okviru muzeja, pa je prešlo v leta 1957 ustanovljen Zgodovinski arhiv Celje.

PMC muzejske eksponate razstavlja na dveh lokacijah v starem mestnem jedru - v Stari grofiji in v Knežjem dvoru. Z oživljanjem predmetov in njihovih zgodb razjasnjuje preteklost, pomaga pri razumevanju sedanjosti in soustvarja prihodnost.


Stara Grofija

Knežji dvor

Celeia - mesto pod mestom

Besedilo je povzeto po spletni strani Pokrajinskega muzeja Celje.

Vas zanima sodelovanje?

Pišite mi.

Kontakt